Sárospataki Bazilika

Laudetur Jesus Christus!

Elkezdődött a Sacrum Tiduum, azaz a Szentháromnap ünneplése bazilikánkban. A mai estén, az utolsó vacsora emlékmiséjét tartottuk. Az orgonával kísért Dicsőséget követően elnémultak a harangok és csengők, amelyek újra csak Húsvét Vigíliáján szólalnak meg újra, a feltámadást hirdetve. A szentmise végén a papság és asszisztencia átvitte őrzési helyére az Oltáriszentséget, majd Jézus elfogását és magányát felidézve plébános atya elvégezte az oltárfosztást. Idén először került sor az oltármosásra, amely emlékeztet a halotti kenetre, amellyel a testet bekenték a zsidók. A Krisztust jelképező oltárra, vizet és bort ráöntve, illatos növény-kenet került. Holnap nagypéntek, Urunk szenvedésének és halálának emléknapja. Az este 19 órakor kezdőd szertartásban elhangzik a passió, kereszthódolatra kerül sor, majd a holt Krisztus sírba helyezése. Mindenkit szeretettel várunk templomunkba a közös imádságra.